Jak pisać user stories w Jira?

Atlassian

10 września 2019 • 14 min czytania

  Historyjki użytkowników (ang. user stories) są kluczowym elementem metodyki agile. Jest to podstawowa strategia komunikowania wymagań danej funkcjonalności zespołowi programistów. Ważne jest, aby osoba, której powierzono zadanie dokumentowania wymagań, potrafiła skutecznie przedstawić je w formie historyjek użytkowników.

  W tym artykule poznasz kilka istotnych wskazówek odnośnie pisania historyjek użytkowników w Jira – jednej z najpopularniejszych platform do zarządzania projektami. To narzędzie przydaje się zespołom stosującym frameworki Agile, takie jak Scrum lub Kanban. Narzędzia firmy Atlassian zostały specjalnie zaprojektowane w taki sposób, aby wspierać pracę zespołów bogactwem funkcjonalności, które pomagają w organizacji pracy.

  Podstawy pisania historyjek użytkownika w Jira

  Zacznijmy od podstaw: czym jest historyjka użytkownika? Jest to krótki i uproszczony opis funkcji w tworzonym systemie. Najważniejszą rzeczą w takim formułowaniu wytycznych jest fakt, że są one opowiadane z perspektywy użytkownika, czyli osoby, która będzie korzystać z tej możliwości. Użytkownik może być klientem, który płaci za rozwiązanie lub wewnętrznym użytkownikiem systemu.

  Historyjki użytkowników powinny być na tyle ogólne, aby zespół programistów mógł bez problemu przeanalizować je, a następnie zaprojektować i opracować rozwiązanie dla funkcji w nich opisanej. Podanie zbyt wielu szczegółów ograniczy pełną swobodę twórczą zespołu przy wyborze podejścia do projektowania danej funkcjonalności.

  Większość historyjek użytkownika tworzone jest zgodnie z poniższym schematem:

  Jako [użytkownik], chcę [funkcja X], żeby [osiągnąć cel X]. 

  Na przykład:

  Jako team leader, chcę tworzyć bardziej zaawansowane raporty, żeby lepiej monitorować pracę zespołu.

  Korzyści z pisania historyjek użytkownika

  Dlaczego warto pisać historyjki użytkownika?

  • Pomagają zespołowi skoncentrować się na użytkowniku końcowym – zespół programistów zwykle pracuje nad listą zadań, które należy wykonać, bez spojrzenia na projekt całościowo. Taki ogląd projektu zapewniają historyjki użytkowników – pomagają zespołowi skoncentrować się na tworzeniu rozwiązań dla rzeczywistych użytkowników, a nie tylko na realizacji tasków.
  • Usprawniają współpracę – ponieważ określają cel końcowy, historyjki użytkowników pomagają członkom zespołu we wspólnym podejmowaniu decyzji co do sposobu implementacji funkcji koniecznej do osiągnięcia tego celu.
  • Motywują zespół – zrealizowanie każdej historyjki użytkownika, może być świętowane przez zespół jako zamknięcie kolejnego etapu, który przybliża do sukcesu.
  • Pobudzają kreatywności – ponieważ historyjki użytkowników są bardzo ogólne i nie zawierają szczegółowych wymagań ani detali, zachęcają zespół do burzy mózgów i nie ograniczają w wyborze możliwych rozwiązań dla osiągnięcia celów końcowych.

  Wiele zespołów pisze historyjki użytkowników na karteczkach samoprzylepnych, które następnie umieszczają na tablicy scrumowej i podczas planowania sprintu wspólnie decydują, które historyjki użytkowników i związane z nimi wymagania trafią do backlogu, a które do przyszłego sprintu.

  Oprogramowanie Jira pozwala na przeniesienie tego procesu do cyfrowej rzeczywistości. Oto jak wygląda pisanie historii użytkowników w Jira.

  Jak pisać historyjki użytkownika w Jira

  You can create a new user story in Jira by selecting the option to create a new issue. When choosing the issue type, you need to pick Story. You can then use the summary field to fill it with the user story itself. You will see it on the new issue creation screen.

  Istnieje możliwość utworzenia nowej historyjki użytkownika w Jira, poprzez wybranie opcji utworzenia nowego zgłoszenia. Wybierając jego typ, należy wybrać opcję Story. Następnie w polu podsumowania można wpisać treść historyjki użytkownika. Będzie to widoczne na ekranie tworzenia nowego zgłoszenia.

  Pisząc historyjkę użytkownika, należy pamiętać o kilku ważnych kwestiach:

  • Upewnij się, że jest niezależna. Historyjka użytkownika musi istnieć samodzielnie i mieć własny sens. Musi więc być niezależna od wszystkich innych historyjek użytkowników.
  • Historyjki użytkowników podlegają negocjacji. Historyjka użytkownika nie precyzuje specyfikacji konkretnych funkcji ani nie zawiera wymagań. Jej zadaniem jest ułatwienie dyskusji między zainteresowanymi stronami projektu na temat ustalenia celów końcowych, które dany program musi osiągnąć oraz dzięki jakim wymaganiom uda się zrealizować te cele.
  • Historyjki użytkowników muszą koncentrować się na wartościach biznesowych. Najważniejszy jest użytkownik, jego potrzeby, pragnienia i wymagania. Ostatecznie każda historyjka użytkownika obrazuje wartość końcową, którą tworzone oprogramowanie przyniesie użytkownikom.

  W Jira można także ustalić priorytet historyjek użytkowników, dodać terminy, przypisać poszczególne historyjki odpowiednim członkom zespołu w projekcie i wyestymować czas potrzebny na realizację każdej z nich. Gdy historyjka użytkownika będzie gotowa, zespół może przypisać ją do sprintu, podczas którego zostanie wdrożona.

  Kryteria akceptacji

  Jednym z podstawowych elementów historyjki użytkowników jest określenie kryteriów akceptacji dla danej historyjki użytkownika. Kryterium akceptacji pozwala na ustalenie, kiedy historyjkę użytkownika można oznaczyć jako ukończoną. Jest dla zespołu pewnego rodzaju definicją realizacji.

  Zwykle także product ownerzy używają ich do stwierdzenia czy historyjka użytkownika została ukończona. Kryteria akceptacji są również wielką pomocą dla zespołu programistów we wdrażaniu funkcjonalności. Służą one jako punkt odniesienia dla poziomu jakości pracy zespołu. Do określenia tych kryteriów w Jira, można użyć pola opisu na ekranie tworzenia zgłoszenia. 

  Burza mózgów

  Innym kluczowym aspektem historyjek użytkowników jest to, że powinny one być przyczyną dyskusji na temat sposobów implementacji tej funkcji wśród wszystkich zaangażowanych w projekt, zwłaszcza w obrębie zespołu programistów.

  Aby zapewnić materiał do dyskusji, historyjki użytkowników często zawierają elementy wizualne, takie jak schematy, makiety i diagramy procesów projektowych. Można łatwo dodać wszystkie pliki jako załączniki do zgłoszenia, które reprezentuje w Jira odpowiednią historyjkę. Ponadto użytkownicy Jiry mogą powiązać konkretną historyjkę użytkownika z bardziej zaawansowanymi zasobami, takimi jak linki do stron wiki w Confluence.

  Historyjki użytkowników – to co najważniejsze

  Pisanie historyjek użytkowników jest najlepszą strategią określania i realizacji wymagań w dynamicznym ekosystemie projektów agile. Jira oferuje wiele funkcji, które pomagają zespołom efektywnie zarządzać wymaganiami.

  Czy masz pytania dotyczące korzystania z Jiry i innych narzędzi Atlassian, które pomogą usprawnić procesy w Twoim zespole? Skontaktuj się z nami – pomagamy firmom maksymalnie wykorzystać te platformy w celu zwiększenia wydajności zgodnie z metodyką agile.

  [contact-form-7 404 "Not Found"]