Jak pracować metodą kanban za pomocą Portfolio dla Jira?

Atlassian

26 kwietnia 2018 • 23 min czytania

  Niezależnie od agilowych frameworków, z jakich korzysta twój zespół, dzięki Portfolio for Jira możesz przewidzieć realistyczny harmonogram realizacji swoich projektów. Rozwiązanie Portfolio for Jira pomaga opracowywać plany, śledzić postępy i łatwo udostępniać informacje uczestnikom projektów, a także pozwala spojrzeć na wszystko z szerszej perspektywy. Opisuję pracę w Portfolio za pomocą kart kanbanowych, ponieważ wierzę, że będzie to dla was pomocne.

  Portfolio for Jira to naprawdę zręczne narzędzie, które pomaga zbudować plan pracy, zobaczyć widok całego projektu, śledzić postępy, a także łatwo dzielić się informacjami z resztą teamu. Dzięki Portfolio uzyskujemy widoczność wszystkich zespołów i projektów w jednym miejscu, a wykonywane zadania możemy analizować z ogólnego, jak i bardzo szczegółowego poziomu. Jest to po prostu wizualna oś czasu. Dodatkowo możliwe jest zweryfikowanie, czy nasz plan pracy jest na dobrej drodze do realizacji. Wystarczy ustawienie poszczególnych punktów wydań, które powinny mieć miejsce, a następnie aplikacja sama będzie monitorowała zbieżność czasu realizacji z naszymi założeniami.

  Portfolio for Jira to także możliwość zarządzania potencjałem własnego zespołu, sterowania obłożeniem pracą oraz dostępnością poszczególnych pracowników w teamie. Wszystkie nasze plany oraz postępy w pracy możemy udostępniać w czasie rzeczywistym całemu zespołowi menedżerów lub członkom własnego teamu. Portfolio to również monitorowanie korelacji między strategicznymi zadaniami i celami z szacowanym tempem ukończenia prac nad nimi. Tzw. sandbox daje ci jeszcze jedną opcję: możesz analizować różne warianty harmonogramu realizacji projektów i jeśli jakieś z nich okażą się dla ciebie optymalne, to w prosty sposób zatwierdzisz  je w Jira Software.

  Zacznijmy jednak od tego, dlaczego właśnie kanban jest tak korzystny do zarządzania workflow swojego zespołu.

  Po pierwsze: czym jest kanban?

  Kanban to bardzo odchudzona wersja zwinnej metodyki programowania, z japońskiego oznaczająca po prostu: kartki, które możesz zobaczyć”. Metoda kanbanowa powstała jeszcze w latach pięćdziesiątych na kanwie praktycznych doświadczeń firmy Toyota, jednej z największych korporacji japońskich. Przemysł samochodowy stawia na organizację produkcji i zasobów produkcyjnych w myśl zasady Just-In-Time”, a kanban polega na takim organizowaniu procesu wytwórczego, aby każda komórka organizacyjna produkowała dokładnie tyle, ile w danej chwili jest potrzebne. To bardzo zbieżne z naszymi zwinnymi metodami produkcji oprogramowania – szczególnie w zakresie continuous delivery.

  Kanban wizualizuje wszystkie elementy pracy, jako indywidualne zadania do zrealizowania w formie kart umieszczonych w poszczególnych kolumnach. Praca na kartach kanban wygląda następująco: zespoły ustalają priorytety na liście zadań do wykonania w konkretnej kolumnie do zrobienia”, a następnie w momencie osiągnięcia gotowości zadania, przenoszą kartę do kolejnej kolumny “w toku”. Potem do kolejnej i kolejnej…

  W miarę postępu poszczególnych zadań w projekcie trafiają one do kolumny odpowiadającej wybranym krokom w workflow. W Jira poszczególne kolumny nazywają się po prostu Backlog”, Selected for development”, In progress” oraz Done”, ale mogą być bardziej szczegółowe, aby uwzględnić więcej procesów, takich jak planowanie lub zapewnienie jakości.

  Dlaczego powinno się korzystać z kart kanbanowych? Kanban jest znacznie bardziej zwinną metodą niż SCRUM  i dostosowany do zespołów o bardzo jasno określonym zakresie pracy do wykonania. Tutaj dużo większy nacisk kładzie się na widoczność, elastyczność i przetwarzanie zadań, a nie zarządzanie procesami zespołowymi.

  Portfolio for Jira może pracować jak kanban!

  Korzystanie z Portfolio for Jira w systemie kanbanowym w Jira wymaga na początku przeprowadzenia kilku zabiegów w konfiguracji. Jeśli zamierzasz używać tablic kanbanowych w Jira Software musisz najpierw utworzyć nowy projekt lub tablicę (board) kanbanową. Nie jest to, może koniecznie niezbędne, aby posługiwać się tablicami kanbana (wykorzystanie filtra lub projektu dałoby podobny efekt), ale przy wykorzystaniu tablicy kanbanowej w Jira Software, praca w Portfolio for Jira będzie po prostu spójna. Teraz możemy przejść dalej.

  Tworzenie planu w Portfolio

  Bardzo prosty kreator dostępny w Portfolio for Jira 2.0 pomoże ci stworzyć plan w mniej niż minutę. Uruchomienie kreatora tworzenia planu odbywa się poprzez wybór opcji “Utwórz plan” w Portfolio.

  Następnie wykonaj kolejne kroki: nadaj nazwę dla swojego planu, wybierz zakres zadań do przetwarzania oraz wyliczanie estymacji oparte na story pointach. Na stronie Definiuj twój zespół” ustaw długość scrumowego sprinta na jeden tydzień i ustaw prędkość, z jaką powinna posuwać się praca twojego zespołu. Nie przejmuj się, jeśli nie wiesz, w jakim tempie twój zespół będzie realizował zadania. Właśnie dlatego używasz systemu kanban, że nie musisz prognozować dokładnych czasów realizacji dla poszczególnych zadań.

  To na tym właśnie polega kanban, że zazwyczaj nie szacujemy terminów realizacji. Zamiast tego kanban dzieli pracę na zadania o podobnej czasochłonności i wykorzystuje cykliczność etapów do mierzenia, ile zadań można wykonać w określonym przedziale czasowym. Oczywiście nasze Portfolio for Jira wymaga szacowania czasochłonności zadań i ich planowania, ale w tym artykule podejmuję tematykę stricte kanbanową. Przyjmiemy zatem, że ograniczymy się do zaplanowania czasu pracy w równych odstępach czasowych. Następnie w prosty sposób zbudujemy dokładną prognozę, dzieląc czas cyklu przez czas realizacji.

  Jeśli wykorzystujemy hybrydowy model kanban z prognozowaniem opartym na czasie pracy, wystarczy, że użyjemy tygodniowego harmonogramu godzin pracy członków twojego zespołu. Rozpoczynając projekt od punktu zero nie masz żadnych issue, więc to jest dobry moment, aby zacząć je planować i dodawać. Stwórz małe lub duże historie i podziel je na zadania, lub po prostu wypisz wszystkie operacje do wykonania w formie niezależnych zadań.

  Jeśli chcesz to zrobić na wyższym poziomie niż epiki, możesz to skonfigurować korzystając z dostosowywania hierarchii w filmach demo Portfolio for Jira.

  Oblicz moce przerobowe twojego zespołu

  Przekonaj się, czy twoje zespoły nie mają do zrealizowania zbyt wielu zadań i dodaj do swojego harmonogramu informacje o dostępności poszczególnych pracowników, np. w święta, a także liczbę przepracowanych godzin. Portfolio for Jira przede wszystkim służy do tworzenia, w oparciu o dane systemu, realistycznych harmonogramów pracy (data-driven roadmap) dla twojego zespołu. Algorytmy w Portfolio mogą uwzględniać wiele zmiennych, ale wszystkie plany można uprościć i sprowadzić do ich podstawowej formy: kosztów, zakresu oraz czasu.

  Realistyczny pomiar wydajności

  Zacznijmy od tego ile pracy jest w stanie wykonać twój zespół w ciągu podstawowego czasu pracy. A zatem jak obliczyć przepustowość? Jeśli masz dostęp do Jira Software to łatwo wydobyć to z raportów. Wystarczy, że przejdziesz do Control Chart” i Cumulative Flow Diagram po to, aby zidentyfikować wszystkie Zadania w toku” i Czas cyklu”. Obliczamy to według następującego wzoru: Przepustowość zespołu = Zadania w toku/Średni czas cyklu

  Przykład: Weźmy średni czas cyklu dla naszego zespołu i przyjmijmy, że to będą 4 dni i 12 godzin. Obliczamy zatem: 4,5 dzielimy przez 5 (standardowo dni roboczych w tygodniu mamy pięć, chyba że wypadną święta itp.) co daje nam wynik 0,9.

  W Jira Software nie ma możliwości bezpośredniego obliczenia średniej ilości zadań w toku, więc musimy sobie to przybliżyć za pomocą diagramu skumulowanego przepływu („Cumulative Flow Diagram”).

  W tym przykładzie wychodzi nam średnia zadań w toku na poziomie 8 issue. Obliczenie mocy przerobowych zespołu będzie zatem ilorazem średnich zadań w toku przez czas cyklu w ujęciu tygodniowym (8/0,9)

  Jak oszacować moce przerobowe zespołu?

  Pracując według metody kanban, twoje zadania (tasks) powinny być podobne pod względem czasochłonności. Określasz: jeden story point = jedno issue po to, aby szybkość twojego zespołu była dopasowana do jego mocy przerobowych. Musisz dodać jeden story point do każdego issue w tabeli zakresów. Jeśli w twoich zadaniach są problemy, które wymagają innego zaangażowania czasowego niż zazwyczaj (większego lub mniejszego), możesz przedstawić to odpowiednio, zwiększając lub zmniejszając punktację. Jeśli na przykład zadanie będzie wymagało tylko połowę normalnego zaangażowania, wtedy ustawiasz 0,5 punkta. Jeśli natomiast będzie trzeba poświęcić na nie znacznie więcej pracy, ustawisz mu 2 punkty.

  Trochę to przypomina naukę do egzaminu. Dostajesz 50 zagadnień (issue), z których 10 jest obszernych i nieznanych, 15 już kiedyś przerabiałeś, a 35 widzisz pierwszy raz na oczy. Musisz ocenić faktyczną ilość pracy, kierując się powyższą metodą. Zadania, które są nieznane i obszerne ponad normę otrzymają 2 punkty (lub więcej), zadania, które już przerabiałeś, pochłoną mniej czasu, przerobisz je sprawnie, więc otrzymają 0,5 punktu. Nowe zagadnienia o zbliżonej objętości materiału wycenisz na 1 punkt.

  Voila! Egzamin zdany.

  Zasady korzystania z „kamieni milowych”

  Jeśli Portfolio for Jira ma informacje o twoich zasobach i mocach przerobowych, możesz przejść do sekcji związanej z czasem, która nazywana jest w Portfolio for Jira Wydaniami”. W zakładce tej możesz określić wydania/kamienie milowe (milestones) dla każdego projektu. Kart kanbanowych nie planuje się w czasie, ponieważ realizowane są one liniowo po zrealizowaniu poszczególnych etapów cząstkowych projektu. Jeśli pracujesz aktualnie nad koncepcją, którą chciałbyś podążać, Portfolio for Jira poinformuje cię, kiedy osiągniesz kolejne wydanie (musisz ustawić Dynamiczne daty wydania” w szczegółach wydania).

  Możesz również na sztywno” ustawić czas realizacji wydania używając Fixed end date”. Portfolio for Jira poinformuje cię, kiedy ten element uda ci się zrealizować w terminie lub kiedy będziesz mieć opóźnienie.

  Commitowanie do Jira Software

  Do tej pory przedstawiłem dość ogólny harmonogram oparty na uproszczonych danych zespołu, po to,  aby uzyskać podstawowe informacje na temat terminów kolejnych wydań. Jeśli taki poziom szczegółowości ci wystarcza, to możesz wprowadzone zmiany commitować do Jira Software. W tym momencie możesz stworzyć nowe issue dla zespołu, zmieniać ich priorytety, dodawać nowych członków zespołu i przypisywać ich do issue w ramach twojego portfolio w Jira.

  Oczywiście możesz znacznie rozbudować harmonogram pracy dla zespołu o nowe etapy pracy w ramach issue oraz sterować obłożeniem pracy tak, aby nie tworzyć wąskiego gardła”. Za każdym razem, gdy wprowadzasz nowe dane, zaktualizuj harmonogram pracy, a następnie wprowadź te zmiany w Jira Software. Dzięki commitom Portfolio możesz projektować hipotetyczne scenariusze dla swojego harmonogramu kanban. Taka konfiguracja planu pozwala ci na elastyczność w planowaniu tablic kanbanowych i SCRUM-owych w jednym miejscu.

  Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat, jak korzystać z Portfolio for Jira praktykując metodę kanban, skontaktuj się proszę ze mną!

  [contact-form-7 404 "Not Found"]