Tworzenie sprintu w oprogramowaniu Jira

Atlassian

17 września 2019 • 16 min czytania

  Scrum to jedna z najpopularniejszych technik metodyki Agile. Wiele zespołów programistycznych wykorzystuje Scrum do organizowania swojej codziennej pracy, co pozwala im na szybsze dostarczanie lepszych rezultatów. Na szczęście zespoły pracujące w metodyce Agile mają do dyspozycji gotowe narzędzia zaprojektowane zgodnie z założeniami Scrum, np. Jira Software. Dzięki temu mogą usprawnić swoje procesy, zwiększyć wydajność i dostarczyć rzeczywistą wartość biznesową.

  Jednym z najważniejszych elementów frameworka Scrum jest sprint. Oprogramowanie Jira pozwala zespołom pracować ze sprintami w nowatorski sposób, pozwalając na dostosowanie przepływów pracy (workflow), aby jak najlepiej odzwierciedlić sposób działania zespołu.

  Czym jest sprint w metodyce Scrum?

  Sprint to powtarzalny, stały okres czasu, podczas którego zespół jest w stanie dostarczyć produkt o możliwie najwyższej wartości. Sprinty są podstawą metodyki Scrum. Są klamrą spinającą inne elementy scrumowe, takie jak codzienne spotkania (daily), retrospekcje i planowanie sprintu.

  Przed rozpoczęciem sprintu zespoły programistów ustalają dla niego ramy czasowe, w których zobowiązują się do wykonania określonego zadania. Każdy sprint rozpoczyna się od spotkania, podczas którego product owner i zespół programistów uzgadniają, jakie prace zostaną wykonane podczas sprintu.

  Bardzo ważne jest, aby zespół programistów dokładnie i realistycznie określił, ile pracy może realistycznie wykonać podczas jednego sprintu. Natomiast product owner ma większy wpływ na kryteria, które należy spełnić, aby zadanie zostało zaakceptowane jako wykonane. Scrum Master ustala czas trwania sprintu.

  Zazwyczaj jeden sprint trwa dwa tygodnie. Po rozpoczęciu sprintu product owner musi pozwolić zespołowi na samodzielne wykonanie pracy. Podczas sprintu zespół codziennie spotyka się na daily w celu omówienia zadań i znalezienia rozwiązań zaistniałych problemów.

  Pod koniec sprintu zespół spotyka się ponownie, by wziąć udział w retrospekcji. Wtedy członkowie zespołu mogą przeanalizować, co poszło nie tak i co poszło dobrze oraz proponują poprawki do wdrożenia w trakcie przyszłych sprintów.

  Zarządzanie sprintami w Jira 

  Konto Jira i nowy projekt Scrum zostały utworzone, a backlog projektu jest pełen zgłoszeń. Czas stworzyć nowy sprint.

  Krok pierwszy: Tworzenie nowego sprintu 

  Przejdź do backlogu swojego projektu. Zobaczysz przycisk “Utwórz sprint’ u góry widoku backlogu. Kliknij na niego, a zostaniesz przeniesiony do ekranu tworzenia nowego sprintu. Pamiętaj, że możesz utworzyć więcej niż jeden sprint w tym samym czasie. Na przykład, jeśli zespół planuje pracę z kilkutygodniowym wyprzedzeniem, dobrze jest od razu utworzyć kilka przyszłych sprintów.

  Krok drugi: Wypełnianie sprintu zadaniami z backlogu

  Gdy sprint będzie gotowy, można wypełnić go zadaniami z backlogu. Zanim to zrobisz, musisz zorganizować spotkanie ze swoim zespołem i przedyskutować, jak dużo zadań zespół jest w stanie wykonać podczas danego sprintu. Należy upewnić się również, że zadania przypisane do sprintu będą angażować jednakowo wszystkich członków zespołu. 

  Jeśli robisz to po raz pierwszy, możesz mieć problem z oszacowaniem odpowiedniej liczby zadań. To jednak nie powód do zmartwień, ponieważ precyzyjna estymacja liczby zadań jest możliwa dopiero po przepracowaniu kilku sprintów. Każdy sprint przynosi informację o liczbie zadań (mierzonej story pointami), jakie w danym czasie jest w stanie wykonać zespół.

  Dzięki raportom Jira Software zespół będzie w stanie precyzyjnie oszacować ilość pracy, jaką może wykonać podczas jednego sprintu. Najpierw należy poprosić zespół o estymację czasu potrzebnego na realizację poszczególnych zadań w backlogu. Po zakończeniu sprintu będzie można zobaczyć, ile zadań zespół faktycznie wykonał. 

  Uwaga: Jedną z najlepszych metod estymacji dla zespołów scrumowych są story pointy. Zamiast używać jako miary jednostek czasu, poproś zespół o przypisanie różnych story pointów odzwierciedlających wysiłek włożony w wykonanie danego zadania. Przejrzyj wszystkie zadania w backlogu i sprawdź, czy zespół zgadza się z oceną nakładu pracy. Takie podejście pozwoli na precyzyjne dostosowanie liczby zadań w sprincie do możliwości zespołu.

  Krok trzeci: Dodawanie zgłoszeń do sprintu

  Teraz pora przejść do backlogu. Zgłoszenia z backlogu można przenosić do sprintu przeciągając i upuszczając je. Można także dodać zadanie do sprintu poprzez edycję zadania i aktualizację pola sprintu.

  Krok czwarty: Rozpoczęcie sprintu

  Gdy odpowiednie zgłoszenia zostaną przypisane do sprintu, aby zespół mógł nad nimi pracować, należy rozpocząć sprint. Jira umożliwia prowadzenie kilku aktywnych sprintów w tym samym czasie. W tym celu należy zaimplementować funkcję Parallels Sprints.

  Możesz także rozpocząć sprint wtedy, gdy znajdzie się on na szczycie backlogu. Jeśli chcesz rozpocząć sprint, który znajduje się niżej na liście, najpierw należy przenieść go na górę.

  Aby rozpocząć sprint, przejdź do backlogu projektu, znajdź odpowiedni sprint, a następnie kliknij przycisk “Rozpocznij sprint”. W razie potrzeby na tym etapie możesz dodać cel sprintu i zmienić nazwę sprintu. Możesz także wybrać datę rozpoczęcia i datę zakończenia sprintu.

  Zazwyczaj sprinty trwają dwa tygodnie – to dobry okres czasu, zwłaszcza gdy zespół dopiero zaczyna wdrażać metodykę Agile. Jest to czas wystarczająco długi, żeby zrealizować określone zamierzenia, ale także wystarczająco krótki, żeby zespół mógł na bieżąco wprowadzać poprawki.

  Krok piąty: Monitorowanie postępów

  W miarę upływu czasu warto monitorować postępy zespołu, aby upewnić się, że wszystkie procesy są optymalne i przebiegają zgodnie z planem. Oprogramowanie Jira pozwala na tworzenie raportów ze sprintu. W trakcie trwania sprintu zespoły regularnie kontrolują stopień realizacji zadań, które przydzielone zostały im podczas planowania sprintu.

  Ponieważ zazwyczaj realizacja zadań wymaga współpracy, warto trzymać się innej dobrej praktyki: spotkań daily. Organizowane codziennie, pozwalają na uzyskanie informacji o aktualnych zadaniach każdego członka zespołu i problemach, które uniemożliwiają płynne wykonywanie zadań.

  Krok szósty: Zamknięcie sprintu

  Po zakończeniu sprintu należy go zamknąć. Można to zrobić, przechodząc do listy aktywnych sprintów na tablicy Scrum. Można także wybrać właściwy sprint z rozwijanej listy sprintów.

  Po kliknięciu przycisku wszystkie ukończone zadania zostaną usunięte z aktywnego sprintu. Jeśli jednak któreś z zadań w sprincie nie zostało ukończone, musi zostać przeniesione do backlogu, przyszłego sprintu lub zupełnie nowego sprintu.

  Pułapki planowania sprintu

  Czy Twój zespół realizuje zadania o wiele wcześniej przed terminem zakończenia sprintu? Być może zaplanowano za mało zadań na ten sprint. Przydzielenie optymalnej liczby zadań jest trudne i wymaga czasu. Pomóc może wykres spalania.

  Wykres, który przedstawia stopniowo opadającą linię, to znak, że praca została podzielona prawidłowo, a liczba zadań nie przekracza możliwości zespołu.

  Należy również pamiętać, że dodanie zadań lub zmienianie zakresu sprintu w czasie jego trwania jest poważnym błędem.

  Narzędzie zgodne z metodyką Agile

  Jira Software to elastyczne narzędzie, które pomaga zespołom korzystającym z technik Agile, w organizacji pracy i zwiększeniu produktywności. Sprinty są najważniejszą częścią frameworka Scrum – pomagają utrzymać regularność i optymalny nakład pracy zespołu w danej jednostce czasu.

  Dobrą praktyką jest zapewnienie zespołowi narzędzia, które pomaga przechowywać wszystkie informacje dotyczące sprintów w jednym miejscu.

  Czy szukasz ekspertów Jira Software, którzy pomogą Ci skonfigurować narzędzie tak, aby spełniało unikalne wymagania Twojego zespołu? Skontaktuj się z nami – pomagamy firmom i organizacjom w pełni wykorzystać możliwości oprogramowania Atlassian.

  [contact-form-7 404 "Not Found"]