User story – dlaczego warto

Atlassian

20 sierpnia 2019 • 18 min czytania

  W metodykach Agile, historyjki użytkownika (user stories) są czymś więcej niż tylko krótkim opisem zawierającym cechy i funkcje produktu. Stawianie potrzeb użytkownika na pierwszym miejscu jest wspólnym mianownikiem dla wszystkich stylów pracy, opartych o metodykę Agile. Historyjki użytkownika są narzędziem, które pomaga zespołowi programistów skupić się na rzeczywistym użytkowniku końcowym i jego wymaganiom.

  Zazwyczaj historyjki użytkownika pisane są nietechnicznym językiem, aby zapewnić programistom odpowiedni kontekst, potrzebny przy tworzeniu konkretnych funkcji programu. Po przeczytaniu takiego opisu, programista powinien wiedzieć do jakiego rodzaju użytkownika skierowana jest dana funkcja i co końcowy użytkownik może dzięki niej zyskać.

  Wszystkie agile’owe cykle tworzenia oprogramowania opierają się na historyjkach użytkownika. Ponadto, w natłoku codziennych obowiązków, pomagają one programistom zwrócić szczególną uwagę na potrzeby użytkownika, aby stworzyć naprawdę wartościowy produkt i odnieść sukces na rynku. 

  W tym artykule dowiesz się jakie korzyści może uzyskać zespół, pisząc historyjki użytkownika dla swoich projektów.

  Czym są historyjki użytkownika?

  Pojęcie “historyjka użytkownika” odnosi się do jednostki pracy w metodyce Agile. Warto zauważyć, że historyjka użytkownika nie jest funkcją, ale ostatecznym celem, który wyrażony jest z perspektywy użytkownika tworzonego oprogramowania. Głównym założeniem takiego opisu jest określenie w jaki sposób konkretny nakład pracy przyniesie daną wartość klientowi.

  Należy pamiętać, że termin “klient” nie zawsze oznacza zewnętrznego użytkownika końcowego. Mogą to być także klienci wewnętrzni, jak np. współpracownicy, dla których tworzone jest dane oprogramowanie.

  Jak zazwyczaj wyglądają historyjki użytkownika? Najczęściej to kilka zdań na temat ogólnych funkcji produktu, opisane prostym językiem. Nigdy nie zagłębiają się w szczegóły. Głównym zamysłem jest skoncentrowanie się na potrzebach użytkownika i wartości, jakich dostarczy mu dana funkcja.

  Historie użytkowników pozwalają na utworzenie poszczególnych bloków, z których składa się Agile, takich jak np. epiki. Epiki to obszerne jednostki pracy, które dzielą się zwykle na mniejsze części – opisane różnymi historyjkami użytkowników. Wiele epików łączy się w większą jednostkę, zwaną inicjatywą (initiative). Strukturyzacja zadań sprawia, że zespół ma świadomość, że ich praca nad nawet niewielkim zadaniem jest częścią większego, wspólnego celu.

  Historyjki użytkownika są wykorzystywane zarówno w technice Scrum, jak i Kanban. Na przykład zespoły pracujące z tablicą Kanban dodają historyjki użytkownika do backlogu i korzystają z nich podczas całego przepływu pracy. W zespołach scrumowych takie opisy pomagają wyestymować czas realizacji poszczególnych zadań i zaplanować sprint.

  Dlaczego historyjki użytkownika są ważne dla zespołu?

  • Pozwalają skupić się na użytkowniku – zespół programistów zazwyczaj koncentruje się na zadaniach, które muszą być ukończone, aby można było mówić o postępach w projekcie. Kolekcja historyjek użytkownika jest w takiej sytuacji bezcenna – pozwala zespołowi skupić się na rozwiązywaniu problemów w odpowiedzi na potrzeby realnych użytkowników.
  • Historyjki napędzają współpracę – po zdefiniowaniu celu końcowego zespół może wspólnie zdecydować, jakich metod użyć, aby osiągnąć ten cel w sposób najbardziej korzystny dla użytkowników.
  • Są źródłem satysfakcji – każde zrealizowanie historyjki użytkownika może być celebrowane jako ukończenie kolejnego etapu, który przybliża zespół do zakończenia całego projektu.
  • Pobudzają kreatywność – ponieważ historyjki użytkownika nie zawierają szczegółowych opisów wymagań, pozwalają one zespołowi skoncentrować się na rozwiązaniu problemów i globalnych celach.

  User stories w praktyce

  Aby zobaczyć jak działają historyjki użytkownika w praktyce, przeanalizujmy poniższy scenariusz:

  Wyobraź sobie, że napisałeś historyjkę użytkownika. Teraz pora na wprowadzenie jej do standardowego przepływu pracy. Zazwyczaj historyjki użytkowników pisane są przez product ownerów, product managerów albo managerów całego programu, którzy muszą je później zweryfikować.

  Gdy historyjka zostanie zaakceptowana, można dodać ją do sprintu. Następnie zespół decyduje, które historyjki zostaną zrealizowane w trakcie sprintu. Zespół powinien wspólnie omówić wymagania opisane w każdej z historyjek i funkcjonalności, których implementacji one wymagają.

  To wspaniała okazja, aby w trakcie burzy mózgów rozpatrzyć wszystkie techniczne aspekty historyjki, ponieważ cały zespół będzie miał wpływ na osiągnięcie celu i metody, których użyje.

  Gdy zespół osiągnie porozumienie, w historyjce uwzględnione zostają odpowiednie wymagania. Następnie zespół powinien oceniać złożoność i czas realizacji poszczególnych historyjek. Można to zrobić na wiele różnych sposobów – niektóre zespoły mierzą te parametry za pomocą rozmiarów koszulek, inne korzystają z sekwencji Fibonacciego lub używają planning pokera.

  Każda historyjka użytkownika powinna zostać zrealizowana w ciągu jednego sprintu. Jeżeli jest zbyt obszerna, należy rozważyć podzielenie jej na mniejsze części.

  Tworzenie nowej historyjki użytkownika

  Poniżej przedstawiamy kilka zasad, o których należy pamiętać tworząc user story:

  • Historyjka użytkownika powinna określać konkretne cele konkretnego użytkownika – jeżeli w projekcie jest przewidziana większa liczba użytkowników końcowych, istnieje potrzeba stworzenia kilku historyjek.
  • Ustal definicję ukończonego zadania – kiedy historyjka użytkownika jest naprawdę zrealizowana? Dzieje się tak najczęściej wtedy, gdy cele użytkownika końcowego są zrealizowane. Dobrym pomysłem jest zdefiniowanie wykonanego zadania wspólnie z zespołem, jeszcze przed przystąpieniem do pracy.
  • Rozpisz zadania – podziel zadania na poszczególne etapy, które musi wykonać użytkownik, aby zrealizować cel określony w historyjce. Można nawet pójść o krok dalej i stworzyć oddzielne historyjki dla każdego etapu, aby poprawić przebieg całego procesu.
  • Dziel się historyjkami z zespołem – burze mózgów i dyskusje mogą zdecydowanie podnieść jakość pracy.
  • Opinia użytkownika również jest ważna – rozmawiaj z użytkownikami już na wczesnym etapie projektu, aby dowiedzieć się jeszcze więcej o ich potrzebach. Bezpośredni kontakt z użytkownikiem to najlepsza okazja do zdobycia naprawdę wartościowych informacji.

  Porada eksperta: w procesie wytwarzania oprogramowania, czas to względna wartość. Wiele zespołów stara się unikać określania czasu, a zamiast tego starają się estymować wagę poszczególnych zadań. Nie należy zapominać, że każda historyjka użytkownika powinna być ukończona w pojedynczym sprincie. Historyjki, które zajmują tygodnie lub miesiące powinny zostać podzielone na mniejsze części.

  Szablon user story

  Historyjki użytkownika przyjmują zazwyczaj określoną formułę:

  Jako [persona], chcę zrobić [X], aby osiągnąć [X].

  Oto przykład:

  Jako project manager, chcę być w stanie monitorować postęp w projekcie, aby lepiej oceniać pracę mojego zespołu.

  Podczas pisania historyjki użytkownika niezbędne jest pełne zrozumienie tego, kim jest persona. Jakie ma problemy? Jakie cele chce osiągnąć? Nie chodzi tylko o samo stanowisko pracy, ale o pełny obraz użytkownika.

  „Chcę zrobić [X]” –  ta część formuły dotyczy intencji użytkownika, ale nie funkcji, której chce on użyć. Jakie cele próbuje osiągnąć? Co chce zrobić? Ten fragment nie powinien opisywać implementacji konkretnych rozwiązań. Należy raczej skupić się na użytkowniku.

  „, aby osiągnąć [X]” –  ta część formuły pokazuje w jaki sposób cele łączą się z końcową wizją projektu. Jakie są nadrzędne korzyści, które chcemy osiągnąć? Czy istnieją jakieś poważniejsze problemy, które powinny zostać rozwiązane dzięki tej funkcji?

  User story – to co najważniejsze

  Historyjki użytkownika są nieodłącznym elementem każdego procesu wytwarzania oprogramowania, ponieważ opisują one wartości, jakie łatwo mogą umknąć w codziennej pracy. Wyrażenie w prostych słowach persony, jej oczekiwań i założeń jest najlepszym narzędziem, które pozwala opisać dla kogo i w jakim celu tworzony jest projekt.

  Każdy zespół powinien rozumieć dlaczego tworzona jest konkretna funkcja. Mam nadzieję, że ten artykuł pomoże w jak najlepszym wykorzystaniu historyjek użytkownika w projekcie.

  Czy masz pytania odnośnie pisania historyjek użytkownika dla potrzeb procesu tworzenia oprogramowania w metodyce Agile? Skontaktuj się z nami! Pomagamy firmom i organizacjom optymalizować procesy i dobierać narzędzia do zarządzania projektami, takie jak np. Jira, aby skutecznie wdrażać techniki agile i łączyć je z codziennym rytmem pracy.

  [contact-form-7 404 "Not Found"]