Wdrożenie produktów Atlassian – case study

Atlassian

16 kwietnia 2019 • 9 min czytania

  Charakterystyka firmy

  Firma McComp działa na rynku w branży automatycznych rozwiązań dla biznesu. Spółka ta
  pochwalić się może bogatym doświadczeniem – od ponad 20 lat świadczy usługi dla firm z
  branży paliwowej, hotelarskiej, gastronomicznej oraz rekreacyjnej. Z ich usług skorzystało
  już ponad 2500 stacji paliw, a także ponad 350 hoteli, restauracji i obiektów
  sportowo-rekreacyjnych. Z uwagi na dużą różnorodność branż, poproszono nas o
  konsultację w kwestii wdrożenia produktów Atlassiana, które pomogą firmie McComp w
  następujących obszarach:
  ● zaimplementowanie procesu wsparcia swoich klientów (Help Desk),
  ● zwiększenie efektywności procesu wytwórczego oraz wsparcia,
  ● poprawa współpracy i przepływu informacji pomiędzy działem wsparcia i działami
  wytwórczymi,
  ● propozycja rozwiązania odzwierciedlającego strukturę wspieranego przez McComp
  rynku, wraz z panującymi na nim relacjami i zależnościami.

  Cele wdrożenia produktów Atlassian

  Głównym zadaniem naszego zespołu było wyjście naprzeciw oczekiwaniom klienta.
  Wyróżniliśmy 8 głównych wymagań, które dotyczyły następujących aspektów wdrożenia:
  1. Struktura – zaimplementowanie struktury operacyjnej wraz z relacjami pomiędzy
  obiektami.
  2. Import danych – import danych do utworzonej struktury z plików płaskich, z
  uwzględnieniem zależności.
  3. Umowy i produkty – wdrożenie struktury umów i produktów, wraz z relacją do
  obiektów.
  4. SLA – implementacja SLA w oparciu o obowiązujące umowy i posiadane produkty.
  5. Priorytety – implementacja matrycy, na podstawie której priorytet jest obliczany
  automatycznie.
  6. Service Desk – instalacja i konfiguracja projektu Service Desk w Jira (kolejki, katalog
  usług, notyfikacje, portal).
  7. Automatyzacja – automatyczne tworzenie zgłoszeń w backlogu na podstawie
  zgłoszenie w Service Desk, automatyczne przypisywanie, automatyczna tranzycja na
  podstawie zlinkowanych zgłoszeń, bezpośrednia komunikacja pomiędzy działem
  wytwórczym i klientem, bez angażowania osób trzecich.
  8. Rejestrowany czas pracy – rejestrowanie czasu poświęconego na obsługę zgłoszeń
  wraz z mechanizmem raportowania.

  Plan działania

  Zaczęliśmy od najbardziej podstawowej, a jednocześnie najważniejszej czynności – od
  analizy wstępnych wymagań. W konsekwencji przygotowaliśmy 150 pytań, aby jak
  najbardziej uszczegółowić wymagania klienta oraz przeprowadziliśmy jednodniowe
  warsztaty wewnątrz firmy w celu poznania procesów biznesowych i wypracowania wspólnej
  wizji rozwiązania. Zebrane informacje zostały poddane ponownej analizie, na podstawie
  której opracowaliśmy rozwiązanie i wycenę. Następnie podzieliliśmy cały proces na 4 fazy, w
  skład których wchodziła instalacja oraz 3 fazy wdrożeniowe. Kolejnymi etapami miały być
  wdrożenie, testy i odbiór.

  Problemy podczas wdrożenia

  Podczas całego procesu napotkaliśmy trzy główne trudności. Pierwszą z nich był brak
  standardowych rozwiązań w Jira, co utrudniło implementację wszystkich potrzebnych
  funkcjonalności. W związku z tym konieczna była instalacja i konfiguracja rozszerzeń.
  Dodatkowo zmiana wersji jednego z dodatków spowodowała zmianę w działaniu jednej z
  używanych funkcjonalności. Ostatnią komplikacją były problemy wydajnościowe Jira na tle
  sieciowym.

  Użyte narzędzia Atlassian

  Oprócz instalacji Jira Service Desk oraz Software wykorzystaliśmy rozszerzenia z poniższej
  listy. Główną rolę odgrywał dodatek Insight – Asset Management for Jira oraz Tempo Timesheets.

  Etapy wdrożenia produktów Atlassian

  Pierwszym krokiem było zapoznanie się z obecnymi typami obiektów, relacjami oraz typami
  danych w obiektach klienta:
  Następnie przenieśliśmy typy obiektów do dodatku Insight:
  W kolejnym kroku utworzyliśmy pomiędzy obiektami relacje, które następnie zostały
  skategoryzowane:
  Każdy typ obiektu otrzymał dedykowany zestaw atrybutów:

  Realizacja importu

  Kolejnym krokiem było zebranie danych o obiektach do plików płaskich i utworzenie
  dedykowanych importów:
  Każdy import posiadał unikalne mapowanie:

  Realizacja automatyzacji

  Dzięki rozszerzeniu Automation mogliśmy zaimplementować reguły, które pomogły
  zwiększyć efektywność zespołów:
  Dodatkowo, w celu automatyzacji wybranych procesów, wykorzystaliśmy moduł automation
  wbudowany w projekcie Jira SD:

  Efekty wdrożenia produktów Atlassian

  1. Klient otrzymał nowoczesne narzędzie, dzięki któremu może zapewniać swoim
  odbiorcom najwyższą jakość usług.
  2. Narzędzie stanowi główny punkt kontaktu dla użytkowników.
  3. Jira jest nie tylko narzędziem do zarządzania zgłoszeniami, ale także platformą do
  zarządzania strukturą rynku, relacjami, odzwierciedlającą procesy oraz
  raportować, np. czas pracy.
  4. Narzędzie jest elastyczne pod kątem dalszego rozwoju.
  [contact-form-7 404 "Not Found"]