Wizualizacja projektów w Freshservice

Freshworks

28 maja 2019 • 8 min czytania

  Wizualizuj swoje projekty w Freshservice za pomocą widoku osi czasu i wykresów Gantta

  Dzięki nowemu widokowi osi czasu i wykresu Gantta dla projektów w Freshservice, zarządzający portfelem projektów i właściciele projektów mogą teraz wizualizować przegląd wszystkich/odpowiednich projektów, które posiadają w swojej organizacji w liniowej skali czasowej. Widok wykresu Gantta jest dostępny dla agentów pełniących rolę Project Managera. Zobaczmy teraz, co zapewnia każdy widok.

  Widok osi czasu:

  • data rozpoczęcia projektu,
  • status ukończenia projektu,
  • szybki podgląd projektu zawierający szczegóły, takie jak właściciel projektu i liczba zadań w każdym statusie,
  • data zakończenia projektu.

  Widok wykresu Gantta:

  • data rozpoczęcia projektu,
  • zadania i zadania podrzędne,
  • zależności zadań,
  • właściciele zadań,
  • czas trwania zadania,
  • status zadania,
  • status ukończenia projektu,
  • data zakończenia projektu.

  Nadchodzące akapity powiedzą ci więcej o tym, jak uzyskać dostęp do widoku osi czasu i wykresów Gantta w Freshservice oraz jak efektywnie korzystać z niego, aby utrzymać się na szczycie swoich projektów.

  Dostęp do widoku osi czasu

  Widok osi czasu lub widok wykresu Gantta dla projektów jest teraz dostępny jako opcja widoku podobna do widoku karty i widoku listy odpowiednio dla projektów i zadań projektu. Możesz przełączyć się na oś czasu lub widok Gantta klikając ikonę pokazaną na obrazku poniżej.

  Widok osi czasu

  Ten widok jest pomocny, jeśli jesteś managerem portfela projektów i chcesz mieć stały wgląd w bieżące projekty realizowane w Twojej organizacji. Widok osi czasu wyświetla wszystkie projekty w liniowej skali czasowej, reprezentującej czas trwania projektu, bieżący status (czy jest krytyczny/zaległy czy nie). Dodatkowo możesz najechać kursorem na projekty, aby uzyskać szybki wgląd w szczegóły projektu, takie jak: właściciel projektu, procent ukończenia i liczba zadań w każdym statusie.

  Uwaga: Możesz przełączać się między tygodniami, miesiącami, kwartałami i latami, aby odpowiednio wyświetlać projekty. Domyślny widok jest ustawiony na Miesiące.

  Widok wykresu Gantta

  Ten widok jest pomocny, jeśli jesteś właścicielem projektu i chcesz uzyskać jego szczegółowy przegląd . Widok wykresu Gantta reprezentuje zadania, zadania podrzędne, status zadania i ich zależności w liniowej skali czasu.

  Uwaga: Możesz przełączać się między tygodniami, miesiącami, kwartałami i latami, aby odpowiednio wyświetlać projekty. Domyślny widok jest ustawiony na Tygodnie.

  Ponadto właściciel projektu może teraz ograniczyć ryzyko związane z opóźnieniami w ukończeniu pracy, poruszając się po zadaniach w ramach projektu. Ponadto każde zadanie wykraczające poza pierwotną datę ukończenia można teraz rozszerzyć, co automatycznie dostosowuje następne zadania zależne bez konieczności ręcznej zmiany jego czasu trwania. Właściciel projektu może również tworzyć zależności między zadaniami projektu za pomocą wykresu Gantta.

  Otrzymasz opcję wykonania tych czynności po najechaniu wskaźnikiem myszy na wybrany projekt.

  Status projektów na wykresie Gantta

  Każdy status projektu otrzymuje inny kolor, gdy jest wyświetlany na wykresie Gantta. Kody kolorów to:

  Status Kolor
  otwarty niebieski
  W trakcie Pomarańczowy
  Zakończony Zielony

  Punkty do zapamiętania

  1. Jeśli projekt jest wyświetlany jako otwarty pomimo kilku ukończonych zadań, oznacza to, że nie ustawiłeś właściwego statusu zadania (w toku).
  2. Wszystkie interakcje na wykresie Gantta będą odzwierciedlać zależności między datami i zadaniami w projekcie. Na przykład:

  – nie można przedłużyć czasu trwania zadania poza czas trwania projektu,

  – nie możesz przenieść zadania podrzędnego poza czas trwania zadania,

  – data początkowa zadania zależnego nie może być równa ani wcześniejsza niż zadanie poprzednika.

  Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej od funkcjach zarządzania projektami lub zastosowaniu Freshservice jako centralnego systemu service desk do zarządzania usługami i zasobami IT – skontaktuj się z naszym zespołem.

  [contact-form-7 404 "Not Found"]