Perforce Helix w GameDev – Viking Potatoes

Perforce

5 czerwca 2019 • 9 min czytania

   

  Viking Potatoes

  “Dzięki wykorzystaniu Perforce Helix, artyści i projektanci mają dużą swobodę, mogą szybko i łatwo modyfikować assety oraz dodawać je z powrotem do projektu. Pełna, głęboka integracja Perforce Helix z naszym edytorem pozwala zaś na szybkie zintegrowanie zmian w projekcie i daje natychmiastowy, niemal bezobsługowy dostęp do zmian całemu zespołowi.”

  Podstawowe informacje o firmie Viking Potatoes Sp. Z.O.O.

  • Niezależne polskie studio produkujące gry komputerowe.
  • Przygotowują wydanie gry “8Suns”.
  • Pracują nad rozbudową własnego silnika do gier – “Barok”.
  • Utalentowany zespół, którego rdzeń stanowią użytkownicy nie-techniczni – w tym artyści i muzycy.

  Przygotowując się do wypuszczenia na rynek gry, współzałożyciele studia Konrad Krawczuk – Project Manager i Kamil Nowakowski – Engine Programmer, zrozumieli, że artyści, muzycy i programiści w taki sam sposób powinni móc komunikować się i dzielić assetami, aby ich gra “8Suns” mogła zostać pokazana światu. W tak dynamicznie rozwijającym się zespole brakowało sposobu na możliwie najmniej skomplikowane współdzielenie całości projektu.

  Główne problemy

  Przed migracją do Perforce Helix Versioning Engine, w Viking Potatoes rozważano użycie własnego rozwiązania do wersjonowania kodu oprogramowania i wszelkich plików cyfrowych. Analizy potrzeb co do niezbędnych narzędzi wskazywały jednak, że ilość czasu poświęcona na wdrożenie takiego rozwiązania mogłaby zdecydowanie przewyższać korzyści. Od systemu, w którym workflow mógłby być najbardziej płynny, zespół Viking Potatoes wymagał:

  • ułatwiania współpracy w zakresie współdzielenia produktów ich pracy twórczej (grafiki, audio-video, tekstur, kodu oprogramowania) pomiędzy projektantami i programistami,
  • zwiększenia łatwości obsługi systemu wersjonowania map będących składowymi poziomów w grze 8Suns dla użytkowników nie-technicznych,
  • przechowywania wielu wersji dużych plików binarnych,
  • synchronizowania i scalania plików,
  • eliminacji problemów wynikających z opóźnień serwerowych (czas synchronizacji plików na serwerze).

  Szybkość, łatwość użycia oraz jakość to kluczowe wytyczne dotyczące ogółu działań zespołu. Dążenie zespołu do pozostania konkurencyjnym w działaniach skłoniło organizację do korzystania z najlepszych praktyk agile. Zgodnie z tym podejściem Perforce wspiera działania skoncentrowane na uzyskiwaniu efektów możliwie jak najszybciej.

  Założyciele Viking Potatoes uświadomili sobie, że do rozwiązania tych problemów i sprostania ich potrzebom niezbędny będzie sprawdzony system wersjonowania zasobów cyfrowych.

  Dlaczego Perforce?

  • Wspiera najlepsze praktyki podejścia Agile.
  • Posiada niezawodny, zorganizowany workflow.
  • Umożliwia użytkownikom o różnym stopniu umiejętności technicznych automatyczne scalanie plików, przesyłanie ich oraz sprawdzanie wewnątrz projektu.
  • Bezawaryjnie obsługuje duże pliki binarne i duże repozytoria, a przy tym przede wszystkim też świetnie radzi sobie z zarządzaniem zmianami kodu oprogramowania.

  “98% plików w grze stanowią pliki binarne, więc potrzebowaliśmy platformy wersjonowania, która mogłaby wersjonować także tego typu pliki. Inne platformy po prostu nie radzą sobie z takimi plikami – w rezultacie w trakcie testów często występowały niepożądane efekty. Decydując się na integrację i omawiając to zagadnienie wewnątrz zespołu poszukiwaliśmy też rozwiązania dającego się zintegrować z naszym silnikiem w sposób możliwie jak najbardziej elastyczny.” – mówi Kamil Nowakowski.

  Konrad Krawczuk Project Manager i współzałożyciel Studia zauważa – „Stanęliśmy przed wyzwaniem dostarczenia do zespołu rozwiązania, które jednocześnie będzie zaspakajać potrzeby programistów inżynierów i artystów wchodzących w skład zespołu. Zdając sobie sprawę z różnego stanu wiedzy i umiejętności technicznych w ramach zespołu, pragnęliśmy osiągnąć taki poziom integracji Perforce z Barokiem, który dawałby możliwość propagacji zmian w projekcie przy jak najmniejszym nakładzie pracy. Obecny poziom integracji Perforce i Barok jest dla nas satysfakcjonujący, a działania w tym zakresie ograniczają się do kliknięcia guzika „Pobierz” lub „Wyślij zmiany”. Daje nam to możliwość koncentracji na działaniach związanych bezpośrednio z pracą twórczą.

  Deviniti, jako Partner firmy Perforce w Europie, stara się aktywnie wspierać zespół Viking Potatoes we wdrażaniu rozwiązań do kontroli wersji cyfrowych zasobów. 

  Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej o możliwościach i potencjalnych zastosowaniach Perforce – skontaktuj się z nami!

  [contact-form-7 404 "Not Found"]