Zastosowanie wskaźników agile w Jira – zarządzanie zespołami

Agile, Atlassian, Zarządzanie

3 czerwca 2019 • 18 min czytania

  Każdy project manager wie, że korzystanie ze wskaźników agile to problematyczny temat w zespołach. Z jednej strony potrzebujemy wskaźników, aby upewnić się, że projekt zmierza w dobrym kierunku, a zespół staje się coraz bardziej wydajny. Z drugiej strony mogą one być często używane w negatywnym kontekście, na pierwszym miejscu stawiając wydajność zespołu lub nawet racjonalizując niezliczoną liczbę nadgodzin.

  Nawet jeśli zespoły nie są wielkimi zwolennikami stosowania wskaźników, team leaderzy potrzebują ich, aby właściwie zdiagnozować czynniki, które uniemożliwiają zespołowi osiągnięcie najwyższej wydajności. Stosowanie wskaźników zgodnie z metodyką agile redukuje chaos w projekcie i pozwala określić rzeczywiste postępy zespołu w całym cyklu tworzenia oprogramowania.

  Projekt prowadzony w systemie agile wymaga monitorowania dwóch typów wskaźników: biznesowych i agile’owych. Wskaźniki biznesowe skupiają się na tym czy i w jaki sposób dane rozwiązanie spełnia wymagania rynku. Wskaźniki agile kontrolują proces wytwarzania oprogramowania. Oba te wskaźniki są jednakowo ważne.

  Każdy plan projektu biznesowego musi uwzględniać kluczowe wskaźniki wydajności (KPI), które określają jego cele. Co więcej, dobrym pomysłem jest dodanie miar sukcesu dla każdego wymagania produktu. Może to być współczynnik akceptacji przez użytkowników końcowych lub odsetek kodu objętego testami automatycznymi. Kryteria te staną się mierzalną podstawą do stworzenia wskaźników projektu.

  Zobacz w jaki sposób wskaźniki agile pomagają lepiej poznać przebieg procesów w zespole i sprawiają, że wydawanie oprogramowania jest łatwiejsze z każdym sprintem.

  Szybkość pracy

  Zacznijmy od szybkości pracy. Jest to wskaźnik, który mierzy średnią ilość pracy, jaką zespół wykonuje podczas każdego sprintu. Praca ta jest mierzona w godzinach lub punktach (tzw. story points). Koordynatorzy projektu mogą z nich korzystać, aby oszacować jak szybko zespół może wykonywać zlecone zadania.

  Chodzi o to, aby monitorować zaplanowaną i faktycznie wykonaną pracę podczas kilku iteracji – naturalnie, im więcej iteracji, tym dokładniejsze prognozy. Na przykład, jeśli chcesz uzyskać 200 story pointów i wiesz, że zespół deweloperski zazwyczaj uzyskuje 50 story pointów w każdym sprincie, można założyć, że zespół będzie potrzebował 4 sprintów, aby osiągnąć wyznaczony cel (mierzony w story pointach).

  Rada eksperta: Monitoruj regularnie zmiany w używanych przez Ciebie wskaźnikach. W młodych zespołach często obserwuje się wzrost szybkości pracy ze względu na aktywną optymalizację relacji i ciągłe udoskonalanie swojego przepływu pracy.

  Zespoły powinny na bieżąco kontrolować szybkość swojej pracy, aby mieć pewność, że koszty i wydajność są na właściwym poziomie i stwierdzić czy wprowadzone ulepszenia procesu wpłynęły wpłynęły na niego korzystnie. Jeśli zauważysz spadek szybkości pracy, może to oznaczać, że część procesów w Twoim zespole przestała być efektywna. Rozwiąż ten problem podczas następnej retrospekcji.

  Wypalanie sprintu

  Zespoły deweloperskie pracujące zgodnie z metodyką Agile, dzielą pracę nad projektem na sprinty o określonym czasie trwania. Na początku każdego sprintu, zespół organizuje spotkanie, na którym planuje się zakres pracy, przewidziany na dany sprint.

  Raport z wypalania sprintu pozwala na ocenę stopnia pracy wykonanej podczas sprintu. W raporcie tym uwzględnia się porównanie czasu i ilości pracy, jaka pozostała do zrobienia. Jednostką miary są godziny lub story pointy. Celem jest wykonanie całej zaplanowanej pracy przed zakończeniem sprintu.

  Jeśli zespołowi uda się zrealizować plan, jest to najlepsze potwierdzenie tego, że metodyka Agile się sprawdza. Ale co w przypadku, gdy zespół wykonuje swoją pracę znacznie wcześniej, niż przewidziany termin i dzieje się to w każdym kolejnym sprincie? Może to oznaczać, że zespół ma zlecone w sprincie zbyt mało zadań.

  Z drugiej strony, jeśli zespół regularnie nie jest w stanie wykonać wszystkich zleconych zadań, może to oznaczać, że zadań jest zbyt wiele i trzeba zmienić sposób planowania sprintów. Jeżeli duże zadania w projekcie nie będą rozbijane na mniejsze składowe, znajdzie to odzwierciedlenie na wykresie wypalania sprintu – nie będzie on spadał stopniowo, zgodnie z faktycznym przepływem pracy.

  Epiki i wykres wypalania sprintu

  Innym przydatnym wskaźnikiem są epiki i wykres wypalania sprintu. Monitorują one postęp procesu tworzenia oprogramowania na poziomie wyższym niż pojedyncze sprinty. Sprinty bardzo często zawierają zadania połączone z wieloma różnymi epikami. Właśnie dlatego oba te wskaźniki powinno brać się pod uwagę przy ocenianiu postępu całej epiki i poszczególnych sprintów.

  Koncepcja rozszerzania zakresu ma tu kluczowe znaczenie – oznacza to, że do wcześniej zdefiniowanych projektów zostało wprowadzone więcej wymagań niż to konieczne. Na przykład, jeśli zespół buduje nową stronę internetową, rozszerzanie zasięgu dałoby możliwość ciągłego dodawania nowych wymagań i zmiany wcześniej ustalonych.

  Akceptowanie rozszerzania zasięgu sprintu jest niezgodne z zasadami metodyki Agile, ale zmiany wprowadzane w obrębie epik są naturalną konsekwencją postępów w realizacji projektu. Na przykład, product owner może na podstawie dotychczasowych ustaleń podjąć decyzję o konieczności zwiększenia nakładu pracy lub przeciwnie – o redukcji liczby zadań.

  Epiki i wykres wypalania sprintu informują team leaderów o przepływie pracy w danym etapie projektu. Jeżeli bieżący sprint jest ciągle rozszerzany o dodatkowe zadania, to znak, że product owner nie w pełni zrozumiał zasadę organizacji pracy w projekcie.

  Wykres kontrolny

  Wykres kontrolny przydaje się, jeśli istnieje potrzeba głębszej analizy czasu cyklu realizacji poszczególnych zadań. Chodzi o całkowity czas, jaki zajmuje zespołowi realizacja tasku i przejście ze statusu “w trakcie” na “gotowy”.

  Czas pracy zespołu, który utrzymuje stałość czasu cyklu i potrafi przenieść go na różne zadania, jest łatwy do przewidzenia. Czasy cyklu są podstawową jednostką miary w metodyce Kanban, ale również zespoły pracujące w Scrumie mogą z niej skorzystać.

  Pomiar czasu cyklu pomaga usprawnić procesy zespołu, ponieważ pozwala na natychmiastową weryfikację rezultatów działań. Celem jest opracowanie spójnego i krótkiego czasu cyklu, dostosowanego do rodzaju pracy i zadań.

  Rada eksperta: Utwórz wykres kontrolny dla każdej wartości story pointów, żeby móc łatwo zweryfikować ich spójność. Najważniejsze jest opracowanie spójnego czasu cyklu dla tych elementów pracy, które mają podobne wartości story pointów. Jeśli zauważysz, że czas cyklu jest nieregularny zarówno dla małych, jak i dla dużych wartości punktowych – postaraj się wprowadzić odpowiednie poprawki podczas retrospektywy sprintu.

  Zbiorczy schemat przepływu

  Diagram ten jest przydatny dla zespołów pracujących w metodyce Kanban, ponieważ pomaga potwierdzić spójność przepływu pracy w zespole. Diagram pokazuje liczbę zadań i czas oraz kolory symbolizujące różne stany przepływu pracy, takie jak „do zrobienia”, „w toku” i „gotowe”.

  Pomaga to wizualnie zidentyfikować niedociągnięcia, które trzeba poprawić, aby podnieść wydajność zespołu. Diagram powinien wyglądać harmonijnie od lewej do prawej. Wszelkie załamania lub luki w danym kolorze wskazują na wąskie gardła – sygnalizują one miejsca, nad którymi trzeba popracować w pierwszej kolejności.

  Defekty

  Kolejnym istotnym miernikiem są defekty. Dobrym pomysłem dla zespołów Agile jest monitorowanie liczby defektów znalezionych podczas tworzenia oprogramowania, po wydaniu ich klientom lub znalezionych przez użytkowników spoza zespołu.

  Co więcej, liderzy zespołów powinni zorientować się jak wiele defektów odłożone jest do kolejnego wydania. Testowanie może być również częścią tego obszaru. Pomaga to zapewnić wyższą jakość oprogramowania, które przechodzi do produkcji po każdym sprincie.

  Tworzenie raportów wydajności

  Jak więc upewnić się, że zespół ma pod kontrolą wszystkie te dane? Wyposaż go w narzędzie, które to umożliwia. Jira – oprogramowanie Atlassiana – oferuje szereg funkcji i możliwości, które usprawniają zarządzanie produktem poprzez sformalizowanie przepływu pracy i automatyzację zadań.

  Obserwacja tych wskaźników w oprogramowaniu Jira jest naprawdę łatwa i pomaga team leaderom wspierać wydajność swojego zespołu, wskazać wąskie gardła i rozwiązać niewielkie problemy, zanim urosną one do większej rangi.

  Czy potrzebujesz pomocy w instalacji i konfiguracji oprogramowania Jira, aby uzyskać optymalną wydajność zespołu? Napisz do naszych konsultantów; pomagamy firmom w pełni wykorzystywać potencjał oprogramowania Jira w monitorowaniu wydajności swoich zespołów.

  [contact-form-7 404 "Not Found"]